الألف متاهة

Une abeille se nourrissant du nectar d'une fleur de millepertuis

نحلة (حشرة من فصيلة النحليات) تجمع الرحيق من زهرة الألف متاهة


Auteur : Dr Aly Abbara
Mise à jour : le 5 Novembre, 2015

     
  aly-abbara.com
avicenne.info
mille-et-une-nuits.com
Paris / France